20.45K Views0 Comments

Added by on February 1, 2018

FAKE taxi พาเจ้าสาวไปงานวิวาห์ แต่มาถึงก่อนเวลาเลย พาไปสอนการกระเด้าควย โมกควยในโพรงหญ้าก่อนแต่งงาน